My other stuff
Flickr
Twitterfication
Search
« Rationalisering av "kärlek". | Main | Bil(d)ligt. »
Monday
May122008

Mörkrädd.

Är det bara jag som blir livrädd för sånt här? Thomas Bodström måste ha gått och blivit sinnessjuk på senare dar för det är det enda sättet att beskriva ett sånt här förslag. Den mannen har blivit så full med skit att om du gav honom ett lavemang skulle han få plats i en skokartong. Vad hände Tommy? Du var ju ung och fager och hade massor med energi en gång i tiden. Har du hängt lite för mycket med förbittrade gamla rikspolischefer?


Thomas Bodström visar vad han tycker om det svenska folket.


Att Beatrice Ask skulle tycka att det var en bra idé är väl kanske inte direkt förvånande. Hon är moderat och har ingen utbildning eller kunnande i ämnet. Är det nåt högern blir sexuellt upphetsade över är det att spara in skattemedel samt ordning och reda. Det och att äta upp små barn för att deras oskyldiga själar livnär dem och får deras förstenade tjäriga hjärtan att fortsätta slå i ytterligare några veckor. Det finns en ganska logisk förklaring till varför polis, åklagare och domare är separerade i vårt juridiska system. Och den har ingenting med kostnadseffektivitet att göra. Vad kan det vara för nåt? Satiren håller på att bli verklighet.


Här har vi vår framtid gott folk.


Men så länge poliser och åklagare slipper göra sina egentliga jobb och vi sparar lite pengar kan vi nog säkert sova gott om nätterna. Vetandes att vårt omutliga och högst kompetenta polisväsende vakar över oss. Kan någon säga; Polisstat?

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>